กลุ่ม isis กับการกระทำที่เกินไปกว่าคนทั่วไป

        กลุ่มไอเอสได้เกิดจาก อัลกออิดะห์มนอิรักซึ่งอยู่ภายใต้การนำของ อาบู มูซาบ อัล-ซวคาวี มีเป้าหมายคือต้องการรวมคนไปทำสงคราม การต่อต้านชาวมุสลิมชีอะห์เข้าด้วยกัน เราก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจเลยหละ เพราะคนได้เข้ามาร่วมทำสงครามกันเยอะขึ้น ซึ่งเขาก็ได้ทำลายมัสยิดอัล-อัสกอรี มัสยิดสำคัญของชาวชีอะห์ในเมืองซามาร์ราได้ตามที่เขาต้องการ

โดยในเวลาต่อมา อัล-ซาคาวี ถูกสังหารโยกองกำลังสหรัฐ ทำให้กลุ่มของเขาได้แตกออกถึงจะอ่อนแอขนาดไหนเขาก็ยังมีใจที่สู้โดยไม่ท้อถอย เมื่อกองทัพสหรัฐจากไปได้จากอิรักไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูสถานการณ์สงครามและคอยรับมือกับกลุ่มนักรบอิสลาม และอิรักก็ได้เสียทหารไปมากประกอบกับการที่แบ่งทหารออกไปตามแนวชานแดนกันเอยะแล้ว ด้วยการที่เรายังไม่มีความรู้เรื่องการทำสงครามพอสมควร จึงได้ทำการตั้งชื่อกลุ่มขึ้นคือ ISIS และเป้าหมายของกลุ่มนี้คือ นักรบอิสลามนี้ คือการจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นมา ISIS ได้สร้างกฎหมายของตนเองมี่เรียกว่า กฎชารีอะห์อันตรายขึ้นจากบัญญัติศาสนาอิสลาม เพื่อควบคุมผู้คนชารีอะห์เป็นกฎหมายที่เข้มงวดกวดขัน ลงโทษกันแบบรุนแรงและควบคุมทุกด้านของชีวิต ไม่ใช่เพียงมิติทางศาสนา ซึ่งเงินของกลุ่มไอเอสในช่วงเริ่มแรกที่ กลุ่มได้ก่อตั้งขึ้น เงินหมุนเวียนในกลุ่มก็ไม่ได้มีมากอะไร ซึ่งกลุ่มนักรบอิสลามดูไม่ได้ต่างอะไรกับพวกวัยรุ่นตีกันเลย เมื่อพวกเขาก็ได้ทำการปล้นทรัพย์ในเมือง ตลอดจนการขู่เก็บค่าคุ้มครองจากธุรกิจที่เมื่อมีงานเริ่มมีมากขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการโจมตีต่างๆ โดยได้ทำการระเบิดสถานที่ต่างๆรวมถึงลอบฆ่าคนในเมืองไปเรื่อยๆ เพื่เอาอาวุธมาใช้สอยภายในกองทัพของตนเอง ซึ่งก็ได้ทำการบุกคุกเพื่อเข้าไปนำนักโทษออกมาเป็นพวกของเรา อาบู บัค-อัล-บัคคาตี หลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดที่เหมือน อาบู มูซาบ อัล-ซาคาวี อดีตผู้นำอัลกออิดะห์ที่ได้เคยทำไว้ ได้ทำการพยายามกำลัดผู้นำที่สำคัญทิ้งทีละคน เพื่อที่จะเข้าไปยึดพื้นที่ของพวกเขา

แต่เขากำไม่จำกัด อัล-บัคตาดี แต่กลับจะยกย่องให้บุคคลนั่นกับไปอยู่ที่เดิม เช่นการเข้ายึดเมืองฟัลลูจาห์ ในเดือนมกราคม 2557 แต่แทนที่ ISIS จะปักธงดำเพื่อเป็นตราที่ระบุว่าเขตแดนนี้เป็นของเขาแล้ว แต่เขากับได้ทำการประสานงานกับผู้นำคนสำคัญของเขตแดนแทน จึงร่วมมือกันไปในทางที่ผิดโดยทำงานร่วมกันอีกหลายอย่าง